Vorkaufsrechte an Aktien (Europäische Hochschulschriften Recht / Reihe 2: Rechtswissenschaft / Series 2: Law / Série 2: Droit, Band 4043) 62,95 EUR*